Nasza ankieta

Kiedy pierwszy raz spróbowałeś/aś alkoholu?:

Podziękowania dla Darczyńców

Partnerzy

 

 

 

 

Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży.

Niebawem rozpoczniemy rozpoczniemy zapisy na konsultacje psychologa /pedagoga dla dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi. Projekt będzie skierowany do mieszkańców warszawskiej północnej Pragi objętych opieką OPS-ów. Chcemy zapewnić dzieciom odpowiednia diagnostykę, w przyjaznych warunkach, bez kolejek i stresu. Celem projektu jest opracowanie, dla każdego z dzieci, programu diagnostyczno rozwojowego, który będzie zawierał rekomendacje dla rodziców, dla pedagoga szkolnego, wskazówki dotyczące pracy edukacyjnej na następny rok szkolny. Projekt czeka na decyzję o dofinansowaniu ze środków Urzędu Miasta Warszawa.

Wyjazd do Stawisk.

Dzięki nieocenionej pomocy Gdańskiej Fundacji Dobroczynności (http://www.stawiska.gdanskafundacja.pl/) zorganizowaliśmy wakacyjny wyjazd dla dzieci fundacyjnych Podopiecznych. Wakacje są częścią programu „Potrafię to zmienić” skierowanego do rodzin po trudnych przejściach. Honorową Ambasadorką programu zgodziła się zostać Pani Katarzyna Grochola. Częścią wyjazdu, oprócz dobrej zabawy, wypoczynku i zmiany środowiska będą zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania dzieci.

ReAkcja

Program społeczny o zasięgu ogólnopolskim.

Co najmniej raz w miesiącu media publikują lub emitują materiał „sensacyjny” na temat popełnienia przestępstwa, wykroczenia lub wywołania skandalu przez osobę nietrzeźwą. Tematem materiału nie jest uzależnienie lecz to, co dana osoba zrobiła pod wpływem alkoholu. Uwagę mediów przykuwa albo nazwisko (osoby publiczne) albo rodzaj – wymiar popełnionego czynu (np. nauczycielka poprowadziła lekcję kompletnie pijana).

Uzależnienia

Temat, którym fundacja będzie się zajmowała bardzo szeroko. Uzależnienia od alkoholu i od substancji psychoaktywnych będą zagadnieniami dopracowanymi w pierwszej kolejności.

Najważniejsze, żeby działać...

Efektywne działania zawsze przynoszą wiele satysfakcji, a kiedy dodatkowo są to działania, które mają szansę pomóc innym - satysfakcja „dostaje skrzydeł”.