Sprawozdania

 

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej, której celem była realizacja programu "Potrafię to zmienić":

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2012

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2011

 

 

Roczne sprawozdania merytoryczne Fundacji FIRST:

Sprawozdanie merytoryczne 2013

Sprawozdanie merytoryczne 2012

Sprawozdanie merytoryczne 2011

Sprawozdanie merytoryczne 2010

Sprawozdanie merytoryczne 2009