Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży.

Niebawem rozpoczniemy rozpoczniemy zapisy na konsultacje psychologa /pedagoga dla dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi. Projekt będzie skierowany do mieszkańców warszawskiej północnej Pragi objętych opieką OPS-ów. Chcemy zapewnić dzieciom odpowiednia diagnostykę, w przyjaznych warunkach, bez kolejek i stresu. Celem projektu jest opracowanie, dla każdego z dzieci, programu diagnostyczno rozwojowego, który będzie zawierał rekomendacje dla rodziców, dla pedagoga szkolnego, wskazówki dotyczące pracy edukacyjnej na następny rok szkolny. Projekt czeka na decyzję o dofinansowaniu ze środków Urzędu Miasta Warszawa.