Obszary działań

      Uzależnienia
      - kampanie społeczne
      - dostępność leczenia
      - edukacja
      - wsparcie w procesie leczenia
        (dla osób uzależnionych i ich rodzin)

      Aktywizacja, Usamodzielnienie
      Projekty mające na celu pomoc osobom
      w trudnej sytuacji życiowej:
      - motywowanie do zmiany
      - konsultacje specjalistów (psycholog, lekarz)
      - doraźna pomoc
      - szkolenia, edukacja