Wyjazd do Stawisk.

Dzięki nieocenionej pomocy Gdańskiej Fundacji Dobroczynności (http://www.stawiska.gdanskafundacja.pl/) zorganizowaliśmy wakacyjny wyjazd dla dzieci fundacyjnych Podopiecznych. Wakacje są częścią programu „Potrafię to zmienić” skierowanego do rodzin po trudnych przejściach. Honorową Ambasadorką programu zgodziła się zostać Pani Katarzyna Grochola. Częścią wyjazdu, oprócz dobrej zabawy, wypoczynku i zmiany środowiska będą zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania dzieci.