REKRUTACJA DDA - informacja

Otrzymaliśmy bardzo dużo zgłoszeń za co bardzo dziękujemy. Jesteśmy na etapie weryfikacji danych. Terminy 17-19 grudnia oraz 14-16 stycznia są już praktycznie zamknięte. Jednak prosimy o nadsyłanie kolejnych zgłoszeń, ponieważ od stycznia będziemy rekrutować kolejne 8 grup.