Rekrutacja na warsztaty DDA

Dziękujemy za pierwsze zgłoszenia.
Wszystkie szczegóły organizacyjne, w tym zasady rekrutacji, będą dostępne na stronie od 25 listopada.
Zapraszamy do udziału w warsztatach!