Program społeczny: DDA – JAK SKUTECZNIE POMAGAĆ

Idea

W ramach akcji „Dorosłe Dzieci” „Gazeta Wyborcza” i Fundacja Agory we współpracy z Fundacją FIRST realizuje program społeczny, którego celem jest podniesienie kwalifikacji specjalistów, którzy pracują z osobami z populacji DDA, a przez to zwiększenie dostępności profesjonalnej psychoterapii dla dorosłych dzieci alkoholików.

 

Opis programu

W ramach programu zrealizowany zostanie cykl warsztatów podnoszących kwalifikacje dla specjalistów, którzy pracują z osobami potrzebującymi wsparcia. Uczestnikami warsztatów będą zarówno specjaliści psychoterapii uzależnień pracujący w zakładach lecznictwa odwykowego jak i psychoterapeuci pracujący w poradniach zdrowia psychicznego. Będą to miejsca, gdzie pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Opiekę merytoryczną nad realizacją warsztatów sprawuje Instytut Psychologii Zdrowia, we współpracę zaangażowany jest bezpośrednio prof. Jerzy Mellibruda.

Przy realizacji programu Fundacja First współpracuje także z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

Warsztaty będą przeprowadzone w wybranych miastach w Polsce od grudnia 2010 roku do czerwca 2011 roku.

 

Warsztaty

Zapraszamy do udziału w warsztatach, których celem jest zwiększenie kompetencji  i podniesienie kwalifikacji  specjalistów, którzy pracują z osobami z populacji DDA.

Tematyka warsztatów:

STRATEGIE PRACY PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ Z DOROSŁYM I DZIEĆMI ALKOHOLIKÓW,
   U KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ ZABURZENIA EMOCJONALNE

Zakres tematyczny:

  1. Specyfika zaburzeń i problemów osobistych występujących u osób z populacji DDA
  2. Ślady traum dziecięcych i toksycznych relacji a destrukcyjne schematy osobiste -rozpoznawanie złożonej traumy i złożonych zaburzeń posttraumatycznych
  3. Indywidualne i grupowe formy pracy psychoterapeutycznej z DDA
  4. Integracyjny model pracy psychoterapeutycznej z DDA

Uczestnicy:

Specjaliści psychoterapii uzależnień pracujący w Zakładach Lecznictwa Odwykowego oraz psychoterapeuci świadczący nieodpłatne usługi terapeutyczne w Zakładach Opieki Zdrowotnej

Organizacja:

Warsztaty zostaną podzielone na dwa etapy:
W I-szym etapie uczestnikami szkoleń będą specjaliści psychoterapii uzależnień pracujący w zakładach lecznictwa odwykowego.
 W II-gim etapie uczestnikami będą psychoterapeuci świadczący nieodpłatne usługi terapeutyczne w Zakładach Opieki Zdrowotnej.

Założenia organizacyjno – czasowe:

Akcja realizowana będzie w kilku wybranych miastach w Polsce. Przeszkolonych zostanie 10 grup uczestników. Warsztaty będą przeprowadzone w dwóch sesjach, każda sesja będzie trwała 3 dni szkoleniowe.
Informujemy, że warsztaty są nieodpłatne, a organizator zapewnia wyżywienie oraz niezbędne materiały. Dla osób spoza miejsca szkolenia zapewnione będą noclegi.

Nie pokrywamy kosztów dojazdu!

Terminy i miejsce:

Uprzejmie informujemy, że zamknęliśmy rekrutację na warsztaty podnoszące kwalifikacje DDA - Jak skutecznie pomagać w Warszawie i Krakowie.

Do tej pory przeszkoliliśmy 6 grup warsztatowych. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy planujemy przeprowadzić rekrutację do kolejnych 4 grup. Więcej informacji już wkrótce.

Rekrutacja:

Zapisy na warsztaty - formularz zgłoszeniowy
rekrutacja@fundacja-first.com
 

 

Szczegółowe informacje

 

Fundacja FIRST:
Izabela Szmigielska
Tel: +48 609 738 609

Piotr Szmigielski
Tel: +48 607 392 607