Program „POTRAFIĘ TO ZMIENIĆ” w nowej formule

Realizowany od 4 lat projekt POTRAFIĘ TO ZMIENIĆ, wkracza w kolejny etap. Dotychczasowe działania zostaną wzmocnione o spotkania warsztatowe majace na celu wspieranie oraz aktywizację kobiet w dokonywaniu pozytywnych zmian w swoim życiu.

Modyfikacja (poszerzenie) formuły programu POTRAFIĘ TO ZMIENIĆ  to efekt doświadczeń wynikających z ostatnich kilku lat pracy fundacji,  odpowiedź  na zapotrzebowanie zgłoszone bezpośrednio przez kobiety.  Dynamiczne zmiany na rynku pracy w zetknięciu z zetknięciu z wieloma kulturowymi stereotypami powodują, że trudna sytuacja wielu kobiet nie dotyczy jedynie sfery materialnej. Radząc sobie całkiem dobrze z zaspokojeniem podstawowych potrzeb -  nie łatwo poradzić sobie z presją „bycia współczesną kobietą”, co w istniejących nadal społecznych wzorcach kulturowych niejednokrotnie oznacza: bycie dobra mamą, żoną, partnerką. Brak wiary we własne możliwości, dysfunkcyjne przekonania na swój temat – często powodują frustrację, wycofanie, rezygnację z własnych potrzeb. Warsztaty, których serię rozpoczynamy w październiku – będą miały za zadanie:

-        wzmocnić motywację do podejmowania działania

-        poszerzyć wiedzę na temat własnych zasobów, możliwości

-        pomóc w pozbyciu się ograniczających, dysfunkcyjnych przekonań (na własny temat)

-        wesprzeć w planowaniu rozwoju i próbach podejmowania korzystnych zmian

Osoby chętne do udziału w programie zapraszamy na pierwsze (nieodpłatne) spotkanie warsztatowe realizowane 20 października w godzinach 10:00 – 14:00 w siedzibie Fundacji FIRST,

ul. Kolbego 2B, 02 – 798 Warszawa.

Koordynator warsztatów: Katarzyna Łukawska e-mail: k.lukawska@tfc.com.pltel: 690 367 466

Kolejne spotkanie warsztatowe odbędzie się 27 października w godzinach 10:00 – 14:00, także w siedzibie Fundacji FIRST