1% odliczony od Twojego podatku wiele zmienia!

 

 

Fundacja First jest organizacją pożytku publicznego (OPP). Możesz przekazać naszym Podopiecznym 1% swojego podatku za pomocą odpowiedniego wpisu w deklaracji PIT (KRS 0000340483), do czego gorąco zachęcamy! 

Od 2009 roku Fundacja First z ogromną satysfakcją realizuje projekty mające na celu pomoc osobom uzależnionym, wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz ochronę i promocję zdrowia wraz z przeciwdziałaniem patologiom społecznym.

 

Ofiarowując nam 1 procent podatku:

 

- pomagasz świetlicom środowiskowym i uczęszczającym do nich dzieciom. Świetlice są wyjątkowymi miejscami, często jedynymi, gdzie dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej mogą zakosztować normalności i życzliwości, uzyskać fachową pomoc, rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Fundacja First wspiera te często niedoceniane miejsca np. poprzez szkolenia koordynatorów placówek, organizowanie pracy wolontariuszy oraz pomoc rzeczową. Twój 1% pomoże nam dalej wspierać wychowanków świetlic środowiskowych!  

- wspierasz rodziny w trudnej sytuacji życiowej będące pod opieką Fundacji w ramach programu Potrafię to zmienić. To projekt wspierający kobiety, które nie czekają biernie na pomoc z zewnątrz, ale biorą los w swoje ręce i mimo trudnej sytuacji, w jakiej się znajdują, z determinacją walczą o jej poprawę dla siebie i swoich rodzin. Obecnie pod opieką mamy trzy rodziny, Twój 1% pozwoli nam dalej wspierać je w usamodzielnieniu się i być może również objąć programem kolejne!

- wspierasz realizację kampanii społecznej Alcosfery, która porusza przemilczany temat uzależnienia od alkoholu w środowiskach powszechnie szanowanych i uważanych za niedotknięte problemem. Pierwszy etap kampanii wiązał się między innymi ze stworzeniem dedykowanej strony internetowej (www.alcosfery.org), spotami telewizyjnymi, nagłośnieniem akcji w mediach. Twój 1% da nam możliwość dalej działać w obszarze edukowania, promocji podejmowania leczenia i ułatwiania osobom uzależnionym dostępu do profesjonalnej pomocy!  

 

Dziękujemy wszystkim, którzy obdarzyli nas zaufaniem, wspierając działania Fundacji. Zachęcamy tych, którzy mogą przekazać 1% swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP), aby nie rezygnowali z tej możliwości. Ten prosty gest może naprawdę dużo zmienić!