Fundacja FIRST na konferencji "Alkoholizm u kobiet – pułapka w poszukiwaniu siebie"

Fundacja FIRST uczestniczyła w konferencji Alkoholizm u kobiet – pułapka w poszukiwaniu siebie zorganizowanej przez Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii UJ CM. Konferencja poświęcona była systemowi pomocy uzależnionym kobietom, ich sytuacji rodzinnej oraz biomedycznemu kontekstowi diagnozy i terapii.

 

 

    Źródło: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

 

Prezes Fundacji FIRST, Tatiana Mindewicz-Puacz przedstawiła, opierając się na przeprowadzonych badaniach, prezentację dotyczącą sytuacji uzależnionych kobiet w kontekście przemian kulturowych i społecznych. Wspólnie z dr Barbarą Bętkowską-Korpałą  odczytała również fragmenty nadesłanych do Fundacji w ramach Kampanii Alcosfery. Picie w biznesklasie listów kobiet o alkoholu w ich życiu.

 

Materiał o konferencji i alkoholizmie kobiet w TVP Kraków:

http://www.tvp.pl/krakow/aktualnosci/spoleczne/kobiety-pija-z-samotnosci/9077418

 

 

 

 

 

 

   Źródło: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie