Program DDA - Jak skutecznie pomagać – podsumowanie akcji

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że na stronach Fundacji FIRST znajduje się lista placówek, w których pracują terapeuci posiadający umiejętności zdobyte w ramach warsztatów DDA, przeprowadzonych wspólnie z „Gazetą Wyborczą” oraz Fundacją Agory pod patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywnia Problemów Alkoholowych (PARPA). Można się do nich zgłaszać po fachową, bezpłatną pomoc.

Program innowacyjnych warsztatów opracowali, profesor Jerzy Mellibruda z Zofią Sobolewską-Mellibrudą, którzy rozpropagowali w Polsce na szeroką skalę zarówno wiedzę o istocie problemu DDA, jak i skuteczne metody terapii. Zachęcamy do lektury nowej książki Zofii Sobolewskiej-Mellibrudy „Psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików”.

Terapeuci, którzy są zainteresowani doskonaleniem umiejętności w zakresie strategii pomocy DDA i DDDR mogą wziąć udział w warsztatach organizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia: http://www.psychologia.edu.pl/szkolenia/specjalistyczne-kursy-psychoterapeutyczne/1196-metody-i-strategie-psychoterapii-integracyjnej.html

 

   lista placówek DDA.pdf (plik do pobrania)

 

 


Artykuł podsumowujący warsztaty DDA znajduje się na stronie www.gazetawyborcza.pl/dda
Program “DDA - Jak skutecznie Pomagać” otrzymał patronat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych