ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE – MIEJSCEM SPOTKAŃ. Ogólnopolski program pilotażowy wkracza w ostatnią fazę.

Zaangażowanie kilkudziesięciu wolontariuszy oraz poruszenie w środowisku lokalnym tematu świetlic socjoterapeutycznych
jako miejsc kreatywnego rozwoju młodych ludzi. To tylko część
intensywnych działań czterech koordynatorek z Sopotu,
Zawiercia, Grajewa i Leszna, które przez ostatnie 5 miesięcy prężnie działały w programie:
                               „Świetlice środowiskowe-miejscem spotkań”.    
Program pilotażowy powoli zbliża się do końca, ale pilotaż to wstęp do szerszego projektu konsultacyjno-badawczego.

                                                                              

 

Po wytypowaniu odpowiednich placówek z różnych województw wybraliśmy koordynatorki, które szczegółowo wprowadziliśmy w szczegóły projektu na 3-dniowych warsztatach w Węgrowie.
Od listopada ubiegłego roku, przez kolejne miesiące, przedstawicielki placówek z Zawiercia, Leszna, Sopotu i Grajewa, konsekwentnie realizowały program projektu, zdając nam na bieżąco raporty z podejmowanych działań.  

Projekt pilotażowy nie przyniósłby tak pozytywnych efektów, gdyby nie pełne zaangażowanie koordynatorek. Przekonaliśmy się, że dla wielu młodych świetlice środowiskowe są często jedynym miejscem, gdzie mogą, i co ważne chcą, mądrze
i kreatywnie spędzać czas wolny. O takie miejsca trzeba walczyć i o nich mówić.

Przypominamy, że program pilotażowy to wstęp do szerszego projektu
konsultacyjno-badawczego
, którego celem będzie przygotowanie merytorycznej rekomendacji do stworzenia pełnego, efektywnego, wartościowego programu rozwojowo - wychowawczego dla świetlic środowiskowych, w tym placówek
o charakterze socjoterapeutycznym.

Już niebawem przedstawimy podsumowanie programu pilotażowego i nasze dalsze plany związane z ogromnie ważnym tematem jakim są świetlice środowiskowe.

(W zakładce galeria-świetlice środowiskowe, można obejrzeć fotorelacje z działań podejmowanych przez poszczególne świetlice).