„Sytuacja kobiet w leczeniu uzależnienia od alkoholu” – PROJEKT NA PÓŁMETKU.

Projekt społeczny „Sytuacja kobiet w leczeniu uzależnienia od alkoholu”jest w trakcie realizacji. Do 70 placówek leczenia uzależnień w całej Polsce trafiło blisko 1300 ankiet. Część z nich już do nas wróciła.

                               

Celem projektu jest analiza sytuacji życiowej kobiet, które zgłosiły się do terapii w związku z uzależnieniem od alkoholu, w kontekście pełnionych przez nie ról społeczno – kulturowych, ich sytuacji rodzinnej i zawodowej, a także innych uwarunkowań mogących mieć znaczenie dla poprawy funkcjonowania psychospołecznego.


Ośrodki zostały wytypowane do badania w taki sposób, aby odzwierciedlały próbę dla populacjiz całej Polski. W skład wytypowanych placówek leczenia uzależnień od alkoholu wchodzą placówki: całodobowe, dzienne i ambulatoryjne ze wszystkich województw. Ankieta została przygotowana, a wyniki będą analizowane, we współpracy z pracownikiem naukowym dr Barbarą Bętkowską-Korpałą, adiunktem Zakładu Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medium. Wypełnione ankiety sukcesywnie do nas spływają.

„...Tak jak żaden alkoholik nie przyczynia się do tego, by w domu było "miło i przyjemnie", tylko na odwrót, tak samo nie jest do tego zdolna alkoholiczka. A jednak patrzymy na nich niejednakowo i kobietę oceniamy zawsze surowiej, bardziej bezwzględnie. Nic więc dziwnego, że zasadniczą cechą alkoholizmu kobiet jest wstydliwe ukrywanie problemu
i przede wszystkim picie w samotności....”

Źródło:Jadwiga Fudała  „Kobiety i alkohol” PARPAMEDIA 2007