Projekt: "Świetlice Środowiskowe - miejscem spotkań"-WYSTARTOWAŁ !!!

Ruszyła kolejna akcja realizowana przez Fundację Agory i Fundację FIRST, etap wykonawczy programu pilotażowego miał swoją oficjalną inaugurację w Węgrowie, podczas warsztatów dla koordynatorów.

  
   

(więcej zdjęć w zakładce galeria)
 

Zaangażowane do współpracy przedstawicielki Świetlic, koordynatorki z różnych regionów Polski, wzięły udział w dwudniowych warsztatach. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie różnych form wolontariatu (regulacje prawne, określanie zadań, wzmacnianie motywacji, źródła rekrutacji itp.). Kreatywne i bardzo pracowite dwa dni, pokazały, że Świetlice to wielki potencjał nie tylko uczęszczających do nich dzieci i młodzieży ale i całej, zatrudnionejw palcówkach kadry opiekuńczo–wychowawczej.

Program pilotażowy to wstęp do szerszego projektu konsultacyjno-badawczego, którego celem będzie przygotowanie merytorycznej rekomendacji do stworzenia pełnego, efektywnego, wartościowego programu rozwojowo - wychowawczego dla świetlic środowiskowych,
w tym placówek o charakterze socjoterapeutycznym (ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym dotkniętych alkoholizmem).

Na bieżąco będziemy informowali o kolejnych etapach  programu.