„ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE – MIEJSCEM SPOTKAŃ”-warsztaty Węgrów