Jak działa coaching...

Coaching to praca skoncentrowana na zmianie nawyku, postawy, wyjście z uzależnienia od starego wzorca i wreszcie osiągnięcie ponadprzeciętnych rezultatów. Potrzebujemy dotrzeć do głębszych motywacji, do źródła postawy Klienta coachingu, żeby zmiana była możliwa poprzez internalizację. Internalizacja to inaczej uznanie za swoje nowych zachowań i powodów ich stosowania, czyli wartości. Uruchomienia własnej, wewnętrznej motywacji pozwala odnosić szybsze i bardziej trwałe efekty w praktyce.

Skąd czerpie coaching...

Coaching to dyscyplina rodząca się w praktyce sportowej, medycznej, akademickiej i biznesowej, dlatego czerpie zarówno z psychologii eksperymentalnej, poznawczo-behawioralnej, psychoterapii, jaki i socjologii, antropologii kulturowej, neurolingwistyki czy zarządzania projektowego.

Jakie są korzyści z coachingu z perspektywy klienta...

Według badań firmy A Better Perspective™, zrealizowanych na reprezentacyjnej grupie składającej się 2 500 osób, które skorzystały, z coachingu główne korzyści dla klienta to:

 • powoduje poprawę w wydajności osobistej i realizacji celów
 • podnosi otwartość na rozwój osobisty i uczenie się
 • pomaga znaleźć rozwiązania dla poszczególnych sytuacji życiowych i zawodowych
 • wzmacnia poczucie własnej wartości i sprawczości
 • rozwija pewność siebie poprzez wzrost samoświadomości
 • wzmacnia szczególne pożądane umiejętności i zachowania
 • koryguje zachowania i wyjaśnia trudności
 • eliminuje bariery i ograniczenia w osiąganiu celów
 • poprawia jakość życia poprzez odkrywanie nowych przekonań wspierających lub ograniczających, usuwa niepożądane wzorce myślenia, lęki, obawy i stany emocjonalne
 • zyskuje potencjał, który ułatwia mu dokonanie określonych postępów

Kim jest coach...

Coach to towarzysz zamiany, przewodnik, który prowadzi Klienta do celu, dbając o parametry tej podróży. Zasoby potrzebne do zmiany lub do osiągnięcia celu dobiera sam Klient. Praca coacha polega na inspirowaniu Klienta i wskazywaniu obszarów odpowiedzialności i sprawczości.

To Klient jest odpowiedzialny za wynik, coach zaś za warunki brzegowe relacji, w której Klient ma stworzone obiektywnie najlepsze warunki do zmiany z zachowaniem norm etycznych i kulturowych oraz reprezentowanych przez coacha metody.

Zapraszamy na sesje w języku polskim lub angielskim:

 • Life coaching (rozwój osobisty, zmiany życiowe, osiąganie celów, harmonia życia)
 • Coaching par
 • Business coaching (zorientowanie na cel, poprawa współpracy wewnątrz organizacji)
 • Executive coaching (polepszenie sposobu podejmowania decyzji, delegowanie, motywowanie, osiąganie wybitnych wyników)
 • Career coaching (wypalenie zawodowe, zmiana pracy, ścieżki kariery i wprowadzenie zmiany)
 • Doradztwo i mentoring biznesowy
 • Assessment i Development Centre
 • Szkolenia i programy rozwojowe tworzone na indywidualne potrzeby Klientów
 • Indywidualne Programy Rozwoju Osobistego i Zawodowego
 • Indywidualne i grupowe Programy Terapeutyczno-Coachingowe

Nasi coachowie:

Magdalena Wojciechowska

Jestem certyfikowanym Coachem ICC Poland (licencja nr: C5050), Master and Team Cochem Norman Bennett, trenerem biznesu, ukończyłam kurs trenerski RTZ (Racjonalna Terapia Zachowań I i II stopnia) oraz program licencyjny Psychologii Zorientowanej na Proces. Przeprowadzałam ponad 240 godzin sesji coachingowych i 1800 godzin trenerskich.

Przez ponad 7 lat pracowałam na stanowiskach zarządczych w firmach szkoleniowych i doradczych. Prowadziłam nadzór merytoryczny nad przygotowaniem i realizacją projektów doradczo-szkoleniowych o wartości 12 milionów PLN.

Tatiana Mindewicz-Puacz

Certyfikowany Coach ICC Poland (licencja nr: C4418), trenerka, kobieta biznesu, działaczka społeczna, prezes agencji PR Task Force Consulting oraz Fundacji FIRST.

Praca trenera, coacha i terapeuty nauczyła mnie jednego – każdy z nas ma znaczenie więcej zasobów i możliwości niż nam się wydaje. Uczestniczenie w procesie ich odkrywania oraz aktywowanie to wielka przygoda i niewyobrażalna satysfakcja.