Psychoterapia

  Poradnia oferuje pomoc w postaci psychoterapii:

 • indywidualnej,
 • rodzinnej
 • grupowej

 • Proponujemy działania w formie:

 • porady i konsultacje dla młodzieży
 • porady i konsultacje dla rodziców
 • porady i konsultacje wychowawcze
 • konsultacje specjalistyczne
 • interwencje kryzysowe
 • psychoterapii krótkoterminowej
 • psychoterapii długoterminowej
 • psychoterapii małżeńskiej (par)
 • treningu umiejętności
 • zajęć psychoedukacyjnych
 • wizyt domowych

 • Oferujemy pomoc osobom, rodzinom parom, które jej potrzebują z powodu:

 • problemów osobistych objawiających się: spadkiem motywacji do działania, apatią, izolacją od otoczenia, smutkiem, głodzeniem się lub objadaniem, bezsennością, niską tolerancją na stres, załamaniem kariery zawodowej, wybuchami złości lub agresji.
 • problemów rodzinnych związanych z konfliktami i kryzysami małżeńskimi ( par )
 • problemów rodzinnych i osobistych wynikających z kryzysu rozstaniowego spowodowanego rozwodem, odejściem z rodziny dorastających dzieci, śmiercią osób bliskich
 • problemów związanymi z rekonstrukcją rodziny ( związku ) na nowych zasadach lub z nowymi partnerami
 • problemów wychowawczych z dziećmi i dorastającymi dziećmi
 • są zagrożone uzależnieniami od alkoholu i innych środków psychoaktywnych
 • eksperymentują z narkotykami
 • mają problemy osobiste, zdrowotne, rodzinne, zawodowe, prawne spowodowane używaniem alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych
 • nadużywają alkoholu
 • osoby współuzależnione
Jednym z podstawowych czynników wpływających na efektywność pomocy jest indywidualizacja podejścia do klienta. Każdy Klient naszej poradni objęty zostanie indywidualnym, specyficznym przygotowanym wyłącznie dla niego programem terapeutycznym. Program ten opracowany będzie oparciu o diagnozę potrzeb i problemów. Również formy pracy dostosowane zostaną do potrzeb i możliwości Klienta


Coaching

Coaching to praca skoncentrowana na zmianie nawyku, postawy, wyjście z uzależnienia od starego wzorca i wreszcie osiągnięcie ponadprzeciętnych rezultatów. Potrzebujemy dotrzeć do głębszych motywacji, do źródła postawy Klienta coachingu, żeby zmiana była możliwa poprzez internalizację. Internalizacja to inaczej uznanie za swoje nowych zachowań i powodów ich stosowania, czyli wartości. Uruchomienia własnej, wewnętrznej motywacji pozwala odnosić szybsze i bardziej trwałe efekty w praktyce.

Skąd czerpie coaching...

Coaching to dyscyplina rodząca się w praktyce sportowej, medycznej, akademickiej i biznesowej, dlatego czerpie zarówno z psychologii eksperymentalnej, poznawczo-behawioralnej, psychoterapii, jaki i socjologii, antropologii kulturowej, neurolingwistyki czy zarządzania projektowego.

Jakie są korzyści z coachingu z perspektywy klienta...

Według badań firmy A Better Perspective™, zrealizowanych na reprezentacyjnej grupie składającej się 2 500 osób, które skorzystały, z coachingu główne korzyści dla klienta to:

 • powoduje poprawę w wydajności osobistej i realizacji celów
 • podnosi otwartość na rozwój osobisty i uczenie się
 • pomaga znaleźć rozwiązania dla poszczególnych sytuacji życiowych i zawodowych
 • wzmacnia poczucie własnej wartości i sprawczości
 • rozwija pewność siebie poprzez wzrost samoświadomości
 • wzmacnia szczególne pożądane umiejętności i zachowania
 • koryguje zachowania i wyjaśnia trudności
 • eliminuje bariery i ograniczenia w osiąganiu celów
 • poprawia jakość życia poprzez odkrywanie nowych przekonań wspierających lub ograniczających, usuwa niepożądane wzorce myślenia, lęki, obawy i stany emocjonalne
 • zyskuje potencjał, który ułatwia mu dokonanie określonych postępów

Kim jest coach...

Coach to towarzysz zamiany, przewodnik, który prowadzi Klienta do celu, dbając o parametry tej podróży. Zasoby potrzebne do zmiany lub do osiągnięcia celu dobiera sam Klient. Praca coacha polega na inspirowaniu Klienta i wskazywaniu obszarów odpowiedzialności i sprawczości.

To Klient jest odpowiedzialny za wynik, coach zaś za warunki brzegowe relacji, w której Klient ma stworzone obiektywnie najlepsze warunki do zmiany z zachowaniem norm etycznych i kulturowych oraz reprezentowanych przez coacha metody.

Zapraszamy na sesje w języku polskim lub angielskim:

 • Life coaching (rozwój osobisty, zmiany życiowe, osiąganie celów, harmonia życia)
 • Coaching par
 • Business coaching (zorientowanie na cel, poprawa współpracy wewnątrz organizacji)
 • Executive coaching (polepszenie sposobu podejmowania decyzji, delegowanie, motywowanie, osiąganie wybitnych wyników)
 • Career coaching (wypalenie zawodowe, zmiana pracy, ścieżki kariery i wprowadzenie zmiany)
 • Doradztwo i mentoring biznesowy
 • Assessment i Development Centre
 • Szkolenia i programy rozwojowe tworzone na indywidualne potrzeby Klientów
 • Indywidualne Programy Rozwoju Osobistego i Zawodowego
 • Indywidualne i grupowe Programy Terapeutyczno-Coachingowe

Nasi coachowie:


Tatiana Mindewicz-Puacz

Certyfikowany Coach ICC Poland (licencja nr: C4418), trenerka, kobieta biznesu, działaczka społeczna, prezes agencji PR Task Force Consulting oraz Fundacji FIRST.

Praca trenera, coacha i terapeuty nauczyła mnie jednego – każdy z nas ma znaczenie więcej zasobów i możliwości niż nam się wydaje. Uczestniczenie w procesie ich odkrywania oraz aktywowanie to wielka przygoda i niewyobrażalna satysfakcja.