Strategies that lead your team to the victory

           
English           Polish

TFC poszerza i stabilizuje zakres kompetencji

W odpowiedzi na potrzeby klientów agencja Task Force Consulting powiększa zespół i rozbudowuje kluczowe działy.


Task Force Consulting jest na etapie strukturyzacji powiększonego o nowych pracowników zespołu, którego zadaniem będzie poszerzenie i rozwój dotychczasowych działań agencji. TFC chce w pierwszej kolejności wzmocnić dział zajmujący się projektami z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.


Z pasją do CSR
Pierwsze realizowane przez agencję projekty CSR wiązały się z nie zawsze łatwym przecieraniem szlaków i poszerzaniem świadomości polskich firm w tej dziedzinie.

Po 5-ciu latach rozwijania tego rodzaju aktywności z partnerami takimi jak Śnieżka czy AXN obserwujemy, że wiedza oraz chęć zaangażowania się w projekty społecznej odpowiedzialności biznesu stoi dziś na dużo wyższym poziomie – mówi prezes agencji Tatiana Mindewicz-Puacz.

Zakończone sukcesem programy, takie jak „AXN. Nakręcamy Wyobraźnię”, „Dziecięcy Świat w Kolorach”, czy „Kolorowe Boiska, czyli Szkolna Pierwsza Liga” dały wyraźny powód, aby na coraz większą skalę podsuwać klientom narzędzia do profesjonalnego zaangażowania w projekty społeczne.

Nie da się tego powiedzieć oficjalnym językiem: po prostu kochamy to robić. CSR daje nieograniczone możliwości, rozwija biznesowo, uwrażliwia społecznie oraz pokazuje, jak ważna jest dzisiaj świadomość tego, że jesteśmy częścią otaczającego nas świata –  dodaje Tatiana Mindewicz-Puacz.


ePR – interaktywna relacja z odbiorcą
Stabilizacja usług klasycznego PR pozwoliła na rozwój kolejnych nowoczesnych metod komunikacji public relations. W TFC wyłania się silny dział ePR, zajmujący się zarówno opracowywaniem strategii, jak i ich wdrażaniem. Agencja traktuje rozwój tego działu jako jeden z priorytetów na najbliższe miesiące.

Interaktywne media to już nie przyszłość czy nisza dla tzw. internautów – to rzeczywistość, która dotyczy wszystkich i każdy poważny gracz na rynku musi się z tym liczyć. Odbiorca przestał być jedynie odbiorcą, stał się partnerem w dyskusji – może się komunikować jak chce i kiedy chce. Od wszystkich, którzy zajmują się profesjonalnie komunikacją wymaga to absolutnie nowego podejścia – zarówno do samej treści przekazu, jak i do jego formy oraz tego, kiedy zostanie nadany. Nie ma czasu na skomplikowane procedury redagowania czy autoryzacji –  podkreśla Tatiana Mindewicz-Puacz.


W stronę consultingu
Model współpracy z Klientami agencji rozwija się w kierunku usługi konsultacyjnej. Znaczna część Klientów Task Force Consulting decyduje się nie tylko na współpracę w zakresie usług public relations, ale na jej poszerzenie o dodatkowe działania z zakresu komunikacji wewnętrznej, warsztatów rozwojowych czy coachingu. Status skutecznego i kompetentnego doradcy to dla TFC  powód do największej satysfakcji zawodowej. Agencja wykorzystuje doświadczenie ponad 11 lat pracy nad bardzo różnorodnymi, zaawansowanymi projektami oraz nieustająco poszerza swoją wiedzę i inwestuje w warsztat.   Zaufanie Klientów zarząd TFC traktuje jako zobowiązanie do pracy na najwyższym poziomie, z zaangażowaniem całego potencjału agencji. Grono współpracowników TFC powiększyło się w tym roku o certyfikowanych coachów (w tym Master Coachów) i profesjonalnych konsultantów.

Nowe projekty
W ostatnim miesiącu agencja Task Force Consulting podpisała kontrakt z firmą Galec Sp. z o.o. reprezentującą na polskim rynku sieć E.Leclerc. Kontrakt obejmuje obsługę z zakresu media relations. Podpisana została też umowa z Wydawnictwem Naukowym PWN SA. Współpraca będzie dotyczyła promocji książki z gatunku literatury faktu. W połowie sierpnia zakończone zostaną dwa kolejne przetargi, o których rezultacie TFC poinformuje wraz z ogłoszeniem oficjalnych wyników.