Strategies that lead your team to the victory

           
English           Polish

Profesor Leszek Kołakowski we wspomnieniach jego przyjaciół i uczniów

Wydawnictwo PWN zaprezentowało nowe wydanie książki profesora Leszka Kołakowskiego o filozofii Barucha Spinozy.

„Ta książka kompletnie się nie zestarzała” powiedziała na spotkaniu prof. Jolanta Żelazna. „Podziwiam z jaką erudycją była napisana. Bardzo się cieszę, ponieważ to wznowienie należało się profesorowi, Spinozie, nam, a przede wszystkim samej książce”.

W związku z premierą drugiego wydania książki „Jednostka i Nieskończoność – wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy”, 16go stycznia, w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, macierzystej uczelni Profesora Leszka Kołakowskiego, odbyło się spotkanie, poświęcone jego pamięci.


„Profesor Kołakowski był człowiekiem, przy którym czułem się onieśmielony. Swoim pisarstwem zawsze trafiał w sam nerw, samo sedno. Operował przy tym niezwykłym językiem. Jako człowiek wierzący wiele mu zawdzięczam” wspomniał bohatera spotkania ksiądz Adam Boniecki.

W dyskusji poprowadzonej przez Adama Michnika, uczestniczyli wybitni polscy naukowcy i publicyści, zafascynowani dziełem Profesora Leszka Kołakowskiego jak i jego bezpośredni uczniowie i przyjaciele: Jacek Bocheński, ksiądz Adam Boniecki, profesor Jerzy Szacki oraz profesor Jolanta Żelazna, która konkludując spotkanie stwierdziła „Ta książka jest po prostu dobra. Nie trzeba było jej poprawiać – nie ma tu zmian merytorycznych, tylko kosmetyczne.
Z ortografią, z gramatyką można było się uporać. W przypadku całej reszty nie było takiej potrzeby. Tekst mógł zostać w takiej formie, w jakiej został zapisany.”. Profesor Jerzy Szacki dodał „Należy kochać tę książkę nie dlatego, że chodzi o Spinozę – bez niego byłaby to książka równie dobra”.

Spotkanie było otwarte dla publiczności, dla wszystkich chętnych, nie tylko ze środowiska akademickiego. Uczestnicy mogli podyskutować zarówno o filozofii Spinozy, zawartym w niej problemie wolności, jak i o jego najwybitniejszym polskim badaczu, Profesorze Leszku Kołakowskim, dziele jego życia i poglądach na świat. Znakomitym i celnym podsumowaniem wieczoru było stwierdzenie Adama Michnika „Leszek Kołakowski był postacią kultową i jak spogląda na nas z góry, to z pewnością cieszy się, że ma jeszcze tylu przyjaciół, którzy o nim pamiętają”.

 

O książce:

Wznowione i uzupełnione po ponad półwieczu dzieło profesora pt. „Jednostka i Nieskończoność – wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy” to opowieść o Baruchu Spinozie, pierwszy wyraz fascynacji Leszka Kołakowskiego wiekiem XVII i filozofią tego okresu. Pasji tej Profesor pozostał wierny aż do końca życia, a swoich pierwszych, słynnych wykładów wrócił niedługo przed śmiercią, dyktując poprawki i uzupełnienia, co dobrze obrazuje jego stosunek do samego niderlandzkiego filozofa epoki baroku.
Spinoza był dla niego od początku najważniejszym filozofem i główną inspiracją. Niewznawiana przez pół wieku pierwsza książka, i zarazem ostatnia nad którą pracował, to nie tylko pamiątka po wczesnych wykładach Profesora, ale dojrzała interpretacja, napisana z wnikliwością i charakterystyczną dla tego autora klarownością. Kołakowski dostrzega w metafizycznych wywodach Spinozy realne ludzkie problemy, odnosi to, co pozornie abstrakcyjne, do konkretu życia. Dzięki temu wykład o jednym z najtrudniejszych w interpretacji filozofów staje się przystępny i aktualny nawet dla osób, które interesują się tą nauką tylko pobieżnie. Jednocześnie, jest to też zdecydowanie pozycja obowiązkowa dla miłośników talentu Leszka Kołakowskiego i jedynej w swoim rodzaju filozofii XVII wieku.