Strategies that lead your team to the victory

           
English           Polish

Widoczne efekty prac na budowie Południowej Obwodnicy Gdańska

Prace budowlane przy strategicznych obiektach Południowej Obwodnicy Gdańska weszły w decydującą fazę.

Jednym z obiektów dla których spółka Mosty Gdańsk opracowuje projekt technologiczny, a przy których postępy są najbardziej zauważalne, jest wiadukt WD-1, zlokalizowany nad drogą S6. Jest to obiekt łukowy, z betonowym pomostem, sprężony podłużnie i poprzecznie, rozpiętość teoretyczna mostu wynosi 84m.


Aktualnie trwają też prace na etapie nasuwania pierwszego segmentu ustroju nośnego mostu M1 nad Motławą. Roboty przy prawie 300 metrowym moście typu extradosed oceniane są na ok. 50% zaawansowania. Projekt technologiczny zaproponowany przez Mosty Gdańsk zakłada równoczesne wysuwanie elementów konstrukcji z dwóch równoległych stanowisk co przyspiesza prace wykonawcze mostu.
Z chwilą zakończenia prac na Estakadzie E-1 stanie się ona najdłuższą estakadą w Polsce, o długości całkowitej wynoszącej 2750m. Projekt technologiczny zakłada cztery stanowiska, z których odbywa się nasuwanie. Wysuwane są segmenty o długości 22,5m oraz 54m. Cykl wykonania krótszego segmentu wynosi 6-7 dni, natomiast dłuższego 9-10 dni. Wykonawca powoli przygotowuje się do prac wykończeniowych obiektu. Dotychczasowy progres prac można szacuje się nawet na 70%.
Do budowy dróg, mostu i estakady firma Mosty Gdańsk Sp. z o.o., zaproponowała metodę drenażu pionowego pod konstrukcją drogi oraz metodę nasuwania podłużnego przęseł. - Żuławy to trudny teren, więc zastosowanie drenów pozwala na szybsze wzniesienie nasypów i w krótszym czasie wprowadzenie obciążeń budowli oraz większe pochylenia skarp niż w podłożu naturalnym – tłumaczy wiceprezes Mostów Gdańsk Sp. z o.o. Tomasz Michnowicz. Metoda nasuwania podłużnego, gdzie przęsła budowane są na jednym z przyczółków i przesuwane na swoje właściwe miejsce w konstrukcji, również jest najodpowiedniejsza dla tego terenu, bo zapobiega wstrzymaniu ruchu drogowego na Trakcie Św. Wojciecha i utrudnieniom na linii kolejowej – dodaje Michnowicz.
Estakada budowana nad linią kolejową w Żuławach Gdańskich połączy Autostradę A1 i Obwodnicę Trójmiejską z drogą krajową nr 7. Pobiegnie nad Traktem Św. Wojciecha, linią kolejową E65, terenem ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęcia wody „Lipce” i linią kolejową 266. Stanowi ona integralny i strategiczny odcinek Południowej Obwodnicy Gdańska. Umożliwi ona pojazdom ominięcie centrum oraz nowych osiedli w południowej części miasta. Usprawni też komunikację pomiędzy Obwodnicą Trójmiasta i autostradą A1 a terenami portowymi. Cała Obwodnica będzie otwarta w pierwszej połowie 2012 roku.
Renomowane biuro projektowe Mosty Gdańsk Sp. z o.o. ma swój udział przy budowie Południowej Obwodnicy Gdańska. Spółka jest podwykonawcą głównego Wykonawcy jakim jest Bilfinger Berger Budownictwo S.A. i opracowuje projekty technologiczne obiektów inżynierskich.