Strategies that lead your team to the victory

           
English           Polish

Funkcjonalność z wyobraźnią „made in Poland”

Rekordowe projekty mostowe w Polsce, Europie, czy w Azji. Najwyższy most na świecie, najdłuższe mosty w Polsce. Udział w niemal 80 procentach powstających obiektów mostowych w kraju, w tym strategiczne dla budowy autostrad A1, A2 czy A4 wiadukty.

Tak wygląda portfolio wspólników firmy projektowej Mosty Gdańsk Sp. z o.o., która 20 kwietnia otworzyła biuro projektowe w Warszawie. Adam Nadolny, Andrzej Berger, Tomasz Michnowicz i Krystian Majocha założyli spółkę Mosty Gdańsk w 2009 r. wnosząc do niej wiedzę zdobytą w takich korporacjach jak Freyssinet, Bilfinger Berger oraz Transprojekt.

Mosty Gdańsk to spółka z polskim kapitałem i międzynarodowym doświadczeniem, która w istotny sposób przyczynia się do szybkiego rozwój mostownictwa w Polsce. Dotyczy to liczby budowanych obiektów, stosowania nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, doskonalenia technologii wykonawczych oraz nadawania inwestycjom indywidualnych cech architektonicznych. Architekci i inżynierowie ogromny wysiłek wkładają bowiem w stworzenie budowli ciekawych, intrygujących nietypowymi rozwiązaniami i zadziwiających pięknem.

Doceniają to inwestorzy często wybierając stworzone w spółce Mosty Gdańsk koncepcje budowli typu extradosed, które wyglądem przypominają kosztowne mosty podwieszane, ale ich parametry konstrukcyjne odpowiadają mostom belkowym. Dźwigary główne w mostach extradosed są znacznie niższe niż w przypadku mostów belkowych, zaś ich pylony są mniejsze niż pylony klasycznych mostów podwieszanych.

Spółka Mosty Gdańsk prowadzi działalność zgodnie z zasadami „Zrównoważonego Rozwoju” – konstrukcje inżynierskie projektowane są z dbałością o środowisko oraz oszczędność w gospodarce surowcami naturalnymi w całym cyklu budowlanym. Projekty uwzględniają stworzenie pasów zieleni, przejść dla zwierząt, ponadto wpływają na usprawnienie systemu komunikacyjnego, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Mosty Gdańsk Sp. z o.o. oferuje kompleksową realizację projektów, zarówno w Polsce, jak i na świecie, na zlecenie międzynarodowych korporacji. Technologia budowy gwarantuje wysoką odporność zmęczeniową i korozyjną konstrukcji, z możliwością prowadzenia przeglądów i robót utrzymaniowych bez zakłócania ruchu na obiekcie. Zapewnienie prawidłowej pracy konstrukcji przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkowników obiektu.
Mosty powstające na podstawie projektów spółki Mosty Gdańsk najczęściej wznoszone są w technologii nasuwania podłużnego. Przęsła budowane są na jednym z przyczółków mostu i stopniowo przesuwane na właściwe miejsce w konstrukcji. W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami, nasuwanie podłużne umożliwia organizację mniejszego placu budowy, zmniejszenie liczby rusztowań i szalowań i zapewnia wygodniejszy dostęp do dostarczanych na plac budowy materiałów do stawiania przęseł. Używany sprzęt pracuje przez cały czas w tym samym miejscu a efektywność pracy jest duża ze względu na powtarzalność cykli. Dodatkowo, elementy konstrukcji wytwarzane są na placu prefabrykackim i skutecznie chronione przed złymi warunkami atmosferycznymi, co zapewnia ich wysoką jakość.

Najważniejsze projekty wspólników spółki Mosty Gdańsk w Polsce

Zakończone

Most Solidarności w Płocku przez Wisłę
Otwarty w październiku 2007 r.
Długość: 1200 m.

Największy obecnie most w Polsce pod względem długości całkowitej, na którą składa się długość mostu głównego nad nurtem rzeki z przęsłami 615 m, w tym również największe w Polsce przęsło nurtowe – 375 m. oraz most nad terenem zalewowym o długości 585 m. Jest to pierwszy w Polsce most podwieszony z linami usytuowanymi w jednej płaszczyźnie w osi mostu, co wyróżnia go na tle powstałych w ostatnich latach obiektów i dodaje lekkości oraz smukłości. Most stanowi ważny elementów Trasy ks. Jerzego Popiełuszki stanowiącej wschodnie obejście miasta, zlokalizowanej w ciągu dwóch dróg krajowych - DK nr 60 i DK nr 62.

Most Unii Europejskiej przez Wartę w Koninie
Otwarty w grudniu 2007.
Długość - 1700 m.

Pierwszy most typu extradosed w Polsce (most łączy ideę mostu podwieszanego i belkowego sprężonego. Atrakcyjność wizualna mostu idzie w parze z niewielkim kosztem eksploatacji. Jego konstrukcja opiera się, bowiem na koncepcji kablobetonowej i nie wymaga cyklicznego remontowania, ponieważ nie posiada praktycznie żadnych elementów stalowych. Otwarcie mostu znacznie przyspieszyło ruch tranzytowy na trasie Poznań - Warszawa i Bydgoszcz - Wrocław.

Realizowane


Estakady dojazdowe E1 i E3 + podwieszany most nad Odrą i przyległym terenem na Autostradowej Obwodnicy pod Wrocławiem
Planowane otwarcie: czerwiec 2011r.
Długość mostu MA 21: 512m
Łącznie długość: 1200m (E1: 600m + E3: 600m)

Głównym celem tej inwestycji jest odciążenie centralnych arterii, ulic i pozostałych obecnych ciągów komunikacyjnych Wrocławia i skierowanie ruchu tranzytowego poza ich rejon. Wpłynie to korzystnie na poprawienie bezpieczeństwa na drogach krajowych nr 8 – odcinki: Długołęka-Wrocław i Wrocław-Kobierzyce oraz nr 5 – odcinek: Trzebnica-Wrocław oraz usprawni przepływ ruchu tranzytowego.

Most w Toruniu MA-145 na autostradzie A1
Planowane otwarcie: III kw. 2011 r.
Długość 957,4m.

W momencie otwarcia będzie to najdłuższy w Polsce most. Podobnie 180-metrowe przęsło nad rzeką będzie najdłuższym w kraju nadrzecznym przęsłem belkowym z betonu. Most wchodzi w skład autostrady A1 (na trasie Grudziądz-Toruń).

Wiadukt WA458 na Autostradzie A1 w Gliwicach
Planowane otwarcie: IV kwartał 2011 r.
4 estakady dwujezdniowe o łącznej długości: 2 900 m

Gliwicki odcinek A1 jest elementem zamykającym autostradową obwodnicę miasta. Wiadukt powstaje na największym skrzyżowaniu autostrad w Polsce. Na trzech poziomach przecinają się dwie autostrady (A4 z A1) i Droga Krajowa nr 44.

Zespół trzech wiaduktów autostradowych na Autostradzie A1 w Strykowie
Planowane otwarcie: Listopad 2011 r.
Most typu extradosed.

Zespół wiaduktów na drugim co do wielkości w Polsce węźle autostradowym "Stryków", łączący Autostrady A1 i A2. Według przewidywań, przez węzeł "Stryków" ma przejeżdżać codziennie od 120 do 130 tys. pojazdów.


Estakada Obwodnicy Południowej Gdańsk nad Żuławami Gdańskimi nad linią kolejową, łącząca się węzłem z drogą krajowa nr 1 i Obwodnicą Trójmiejską
Planowane otwarcie: II/III kw. 2012.
Długość - 2800 metrów.

Estakada w chwili otwarcia będzie najdłuższą inwestycją mostową w Polsce. Stanowi strategiczny odcinek Obwodnicy Południowej - jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w Trójmieście, umożliwiając ominięcie centrum przez 40 tys. samochodów dziennie mniej niż dotychczas.

Most w Lipiankach k. Kwidzyna na Wiśle z dojazdami
Planowane otwarcie: grudzień 2012 r.
Długość:1800 m.

Sam most o długości 808,5 m i szerokość 16 m, będzie największym mostem typu extradosed w Europie (najdłuższy obecnie jest szwajcarski Sunniberg - 526 m). Połączy rubieże Województwa Pomorskiego umożliwiając dogodne połączenie między Kwidzynem, Tczewem i Gniewem. Czas dojazdu z Kwidzyna do Trójmiasta skróci się o połowę.

 

 

Andrzej Berger - jest m. in. twórcą dwóch z siedmiu pylonów słynnego wiaduktu Millau nad doliną rzeki Tarn we Francji (Viaduc de Millau). Jest to najwyższa konstrukcja tego typu na świecie – z najwyższy filarem o wysokości 341 m. Dla porównania – Wieża Eifella ma „tylko” 320 m wysokości. Długość całkowita wiaduktu wynosi 2460 m. Pracował również przy takich ambitnych projektach jak Most Rion-Antirio im. Chariosa Trikupisa w Grecji, otwartym na igrzyska olimpijskie w Atenach w 2004 roku - w chwili otwarcia najdłuższym na świecie mostem wantowym; Most Kamieniarzy (Stonecutters Bridge) w Hong-Kongu, łączącym Nam Wan Kok z wyspą Tsing Yi i Wyspą Kamieniarzy, swego czasu drugim najdłuższym mostem podwieszanym na świecie (1596 m długości). Andrzej Berger był zaangażowany w budowę większości dużych obiektów mostowych w Polsce, m. in. Węzłów Marsa i Czerniakowska na Trasie Sierakowskiej w Warszawie, Mostów w Płocku, Wrocławiu, Puławach, Kędzierzynie-Koźlu, Toruniu, Koninie, Kwidzynie oraz wiaduktów - nad linią PKP w Legionowie, na Autostradzie A1 w Gdańsku, Gliwicach oraz na Autostradzie A4 na trasach Wrocław-Katowice i Dębica-Rzeszów.


Adam Nadolny - Most Unii Europejskiej w Koninie jest jego autorskim projektem. Wykonywał również projekty Węzła Czerniakowska i Węzła Marsa, na Trasie Siekierkowskiej w Warszawie; wiaduktów na Autostradzie A1, wiaduktu nad linią PKP w Legionowie, estakad na Obwodnicy Południowej Gdańska, estakad oraz mostu wantowego na Obwodnicy Wrocławia, mostów – nad Biebrzą na Obwodnicy Sztabina, przez Wisłę w Kwidzynie, przez Odrę w Radoszycach, , oraz most przez Wisłę pod Toruniem.