Strategies that lead your team to the victory

           
English           Polish

UWAGA! MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA DODATKOWEJ SZKOŁY DO PROGRAMU „KOLOROWE BOISKA... CZYLI SZKOLNA PIERWSZA LIGA”

 

W związku z dużym zainteresowaniem ogólnopolskim programem społecznym Kolorowe Boiska... czyli Szkolna Pierwsza Liga, każde województwo ma możliwość zgłoszenia dodatkowej szkoły podstawowej, którą zaprosimy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Programu.

Zachęcamy zatem wszystkie zainteresowane szkoły, które nie posiadają boisk, lub mają obiekty w złym stanie technicznym – wymagającym gruntownej renowacji, do zgłaszania kandydatur w Wojewódzkim Kuratorium Oświaty.

Na zgłoszenia od Wojewódzkich Kuratoriów Oświaty czekamy do dnia 10 maja br.