Strategies that lead your team to the victory

           
English           Polish

AXN dla dzieci ze świetlic środowiskowych

Telewizja AXN rozpoczyna program o charakterze społecznym pod nazwą „AXN. Nakręcamy wyobraźnię”.

Jest to innowacyjny, ogólnopolski projekt adresowany do dzieci w wieku szkolnym, które uczęszczają do świetlic środowiskowych. Jego celem jest rozbudzanie kreatywności i wyobraźni dzieci, stworzenie im szansy do bycia zauważonymi, docenionymi, zachęcenie do zespołowej pracy oraz motywowanie do działania.

Dlaczego świetlice środowiskowe
 Program „AXN. Nakręcamy wyobraźnię” odzwierciedla wartości marki AXN, takie jak: inspiracja, kreatywność, szacunek, działanie i jest urzeczywistnieniem planów telewizji AXN, by zaangażować się w działania o charakterze społecznym. Działania, które będą inspirujące dla młodego pokolenia, a jednocześnie związane z budzeniem wrażliwości i otwartości na innych ludzi, na świat i sztukę filmową. Wybór padł na świetlice środowiskowe – niedocenione, niezwykłe miejsca, w których dzieci i młodzież szkolna mogą rozwijać swoje pasje. Według oficjalnej definicji świetlice środowiskowe, a właściwie „placówki wsparcia dziennego”, to ośrodki użyteczności publicznej o istotnej roli społecznej, działające niejednokrotnie na zasadzie wolontariatu, wspierające lokalną społeczność w procesie wychowywania dzieci i młodzieży (często wywodzących się z rodzin będących w trudnej sytuacji).

-Na co dzień AXN inspiruje swoich widzów dostarczając im najlepsze seriale i wielkie przeboje kinowe. Poprzez Program chcielibyśmy inspirować także młodych ludzi ze świetlic środowiskowych. Wierzymy, że zaproszenie ich do świata filmowej wyobraźni oraz uważne wsłuchanie się w to, co chcą wyrazić zaprocentuje w przyszłości ich większą wrażliwością na innych ludzi, na świat i kulturę. Chcemy pokazać im nowe formy wyrażania siebie, docenić ich udział w pracy zespołowej i rywalizacji fair-play – powiedział Marcin Skabara, Dyrektor Kanałów AXN i Marketingu HBO Polska.

Świetlice są bardzo zróżnicowane zarówno pod względem liczby uczęszczających do nich dzieci, jak i oferowanych programów opiekuńczo-wychowawczych i poziomu kadry. Jednak większość z nich, to potrzebujące wsparcia i kipiące pozytywną energią miejsca, w których dzieciaki uwielbiają spędzać czas. Pod okiem opiekunów i wolontariuszy odrabiają lekcje, uczą się, bawią, rozwijają swoje zainteresowania, mogą zjeść ciepły posiłek. Wg danych GUS w Polsce jest 3250 świetlic środowiskowych. Brak dokładnych informacji ile dzieci korzysta z placówek, niemniej z dużym prawdopodobieństwem można oszacować tę liczbę na około 80-100 tys.

Każda, nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku
Nie ma szans na objęcie programem wszystkich aktywnie działających świetlic, dlatego w pilotażowej edycji „AXN. Nakręcamy wyobraźnię” wezmą udział po trzy z każdego województwa, czyli 48 placówek. Zaprosiliśmy je z pomocą Urzędów Wojewódzkich, które formalnie sprawują nad nimi nadzór. Każda z nich legitymuje się dopracowanym planem działania, programem wychowawczym i potrafi udokumentować swoją dotychczasowa aktywność.

-Liczymy na to, że nagłaśniając ideę akcji uda nam się zwrócić uwagę nie tylko na świetlice zakwalifikowane do „AXN. Nakręcamy wyobraźnię”, ale także na pozostałe, te które codziennie pomagają w całym kraju tysiącom dzieci. Zależy nam także na tym, by program działał nie tylko „wewnętrznie”, ale i „zewnętrznie” i jak każdy społeczny pomysł otwierał głowy i budził serca do działania - powiedział Marcin Skabara, Dyrektor Kanałów AXN i Marketingu HBO Polska.

Zakwalifikowane do Programu świetlice przygotują prace konkursowe do stycznia 2011 r. W lutym prace zostaną zaprezentowane w Warszawie na specjalnej wystawie. W tym samym miesiącu Jury i widzowie wybiorą trzech finalistów, którzy przygotują na podstawie swoich scenariuszy krótkie etiudy filmowe. Finałowe głosowanie odbędzie się w marcu. Zwycięska świetlica zostanie przeobrażona w nagrodę zgodnie z marzeniami dzieci. Zakończenie pierwszej edycji Programu „AXN. Nakręcamy wyobraźnię” i wielkie otwarcie zwycięskiej świetlicy jest planowane na maj przyszłego roku.

Oni są z nami – znani wspierają Program
Program „AXN. Nakręcamy wyobraźnię” wspierają osobowości, których działalność w przestrzeni publicznej opiera się na byciu kreatywnym i inspirowaniu innych i które zgodziły się społecznie zaangażować w projekt. Adam Sztaba przygotował fantastyczną muzykę do spotów promujących program, a swój udział na dalszych etapach programu potwierdzili już: Grażyna Wolszczak, Majka Jeżowska, Anna Nowak-Ibisz, Monika Richardson, Cezary Harasimowicz, Grzegorz Markowski i Adam Sztaba, który skomponował motyw muzyczny Programu.